Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ ΑΡΙΘΜΕΙ ΗΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.800 ΕΚΘΕΜΑΤΑ___

Ο σκοπός της εταιρείας είναι πολιτιστικός, επιστημονικός, ερευνητικός, επιμορφωτικός, και μη κερδοσκοπικός. Συγκεκριμένα, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αποσκοπεί στην προαγωγή του πνευματικού και γνωστικού επιπέδου των επισκεπτών της μέσω της ιστορικής αναδρομής.

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

είναι η πιο ολοκληρωμένη συλλογή στον κόσμο, όπου μπορείτε να δείτε την ιστορία και την ανάπτυξη του τεχνολογικού ηγέτη – Apple.
Στη συλλογή του μουσείου υπάρχουν ήδη περίπου 1.650 εκθέματα. Η συλλογή περιλαμβάνει όχι μόνο παλιούς υπολογιστές Apple, Macintosh και NeXT, αλλά και λογισμικό, υλικό, περιφερειακά, πρωτότυπα, πολυμέσα και κάθε μορφή προώθησης και ενημέρωσης που απεικονίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

τα εκθέματα που αφορούν το Διάστημα αφορούν αυθεντικές συλλογές φωτογραφιών από τη NASA , βιβλία και εγχειρίδια μηχανημάτων καθώς και συλλεκτικών αντικειμένων, διαστήματος και αεροπορίας τα οποία καταδεικνύουν την ταχίστη και αέναη εξέλιξη σε έναν τόσο βασικό τεχνολογικό τομέα ο οποίος έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις με τεράστια οφέλη για την ανθρωπότητα.

ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ

έκθεση προϊόντων εικονογραφημένης τέχνης, ήτοι παλιού τύπου εικονογραφημένων περιοδικών και κόμικς.
Έκθεση φωτογραφικού υλικού με κόμικς, από τα οποία αναδεικνύεται πως οι εικονογραφημένες ιστορίες κατά τη διάρκεια του χρόνου εξελίχθηκαν σε μορφή τέχνης {9η).