ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τροποποιήθηκε τελευταία φορά και δημοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2022 και θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Φεβρουαρίου 2022.

Για το UYiLO MUSEUM ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία που αυτά υφίστανται.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά στους πελάτες, επισκέπτες ( Για Οικογένεια, Εταιρική Συνδρομή, Δωρητής, Χορηγός, Υποστηρικτής, Μέλος για δύο, Μέλος) και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διατηρεί κάποιου είδους σχέση με το Μουσείο, είτε χρησιμοποιεί τον επίσημο ιστότοπο του Μουσείου www.uyilomuseum.gr ή άλλα ψηφιακά κανάλια που αυτό χρησιμοποιεί (όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης), είτε επισκέπτεται τους χώρους του Μουσείου και λαμβάνει μέρος στις διάφορες δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις που αυτό πραγματοποιεί. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει αναλυτικές πληροφορίες  σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Μουσείο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), που είναι ευρέως γνωστός ως «GDPR – General Data Protection Regulation».

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένω

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, είναι το UYiLO MUSEUM – NON PROFIT CIVIL SOCIETY Αρκαδίου 49 Πολίχνη, Θεσσαλονίκης 564 29 policies@uyilomuseum.gr .

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων είναι η ενημέρωσή σας και η παροχή των σχετικών πληροφοριών αναφορικά με την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η παροχή πληροφοριών για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Το Μουσείο σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμευόμενοι να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από τον κίνδυνο απώλειας, διαρροής, αλλοίωσης, διαβίβασης ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Μουσείου, μέσω email στην διεύθυνση: policies@uyilomuseum.gr ή εγγράφως στην διεύθυνση: Αρκαδίου 49 Πολίχνη, Θεσσαλονίκης 564 29.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως, ενδεικτικά, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Το Μουσείο, επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα και για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς: 

  • Κατά την είσοδό σας στο Μουσείο

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προαιρετικά στις περιπτώσεις εγγραφής στο newsletter του Μουσείου ή εγγραφής ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ UYiLO MUSEUM (περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι συνδρομή).

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό), στοιχεία τιμολόγησης, προτιμήσεις – πληροφορίες ιστορικού εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή. 

  • Όταν γίνεστε Μέλος του Μουσείου (περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι συνδρομής)

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα (προαιρετικά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό). 

  • Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας για τις ανάγκες δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό). 

  • Για το σκοπό αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

  • Σκοποί Επεξεργασίας

Το Μουσείο συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

  • Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

Για διοικητικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για την διαχείριση των συνδρομών, εγγραφών και παραγγελιών που πραγματοποιείτε προς διευκόλυνση των επιλογών σας και για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Για την έκδοση εισιτηρίων ή/και καρτών συνδρομής. 

Για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των παραγγελιών σας.

Για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με τις δράσεις μας, προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή για την αποστολή email που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας, καθώς και για την κατάρτιση του προσωπικού σας προφίλ κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσής σας με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων.

Σημειώνουμε πως, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να συμπεριληφθείτε στην εξατομικευμένη λίστα αποδεκτών και να λαμβάνετε το newsletter μας και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό, θα επικοινωνούμε μαζί σας μόνο μέσω e-mail. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς (unsubscribe). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή  «Unsubscribe» που περιλαμβάνεται στο e-mail που σας αποστέλλεται.

Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου, καθώς και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Μουσείο ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα κατά την διαχείριση και φύλαξη των διάφορων συλλογών που φιλοξενούνται στο Μουσείο, ή κατά τη χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια και προστασία των επισκεπτών, των εργαζομένων και της περιουσίας του Μουσείου.

Σημειώνουμε, πως στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή μέσω email, ή εφόσον πρόκειται για την εγγραφή σας στο newsletter μας, με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

  • Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, απευθείας από εσάς, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τα προϊόντα του Μουσείου, όταν συμμετέχετε στο εργαστήριό μας, σε σεμινάρια ή άλλα προγράμματα, όταν πραγματοποιείτε αγορές από το Πωλητήριο, όταν εισάγετε τα δεδομένα σας διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας καθώς και όταν αποφασίσετε να μας συνδράμετε συμβάλλοντας στο έργο μας. 

Το Μουσείο επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση του από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που μας έχουν γνωστοποιηθεί από Μέλος του Μουσείου με τον οποίο είστε από κοινού συνδρομητής (Εταιρική Συνδρομή, Μέλος για δύο, Δώρο Συνδρομή).

  • Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου. 

Σημειώνουμε πως απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μας.

  • Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας/χρήση των cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή  προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. 

  • Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες και προϊόντα μας.