Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ UYiLO MUSEUM___MUSEUM___

Οι ευγενικές πράξεις πάνε τον κόσμο μπροστά, έτσι η ευγενική στήριξη των υποστηρικτών και φίλων μας είναι η ώθηση για περισσότερες δράσεις. Δράσεις που αφορούν οργάνωση εξαιρετικών εκθέσεων , δυνατότητα να προσφέρουμε στα σχολεία και τις οικογένειες ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανοίγουμε καινούργιους ορίζοντες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διευκολύνοντας την πρόσβαση στη γνώση. Έχουμε την τιμή όσοι μας υποστηρίζουν να συγκαταλέγονται σε κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες αλλά και ιδιώτες φίλους του μουσείου που αποδεικνύουν εμπράκτως την αγάπη τους στον πολιτισμό στο χθες στο σήμερα και πιστεύουμε ακράδαντα και στο μέλλον.

Αν θέλετε να κάνετε την αγάπη σας για τον πολιτισμό πράξη μπορείτε να στηρίξετε τις δραστηριότητες του μουσείου επικοινωνώντας στο τηλέφωνο +30 2311 827 039 ή στο donations@uyilomuseum.com.

ΔΩΡΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Οι βασικές συλλογές του Μουσείου οφείλονται στις άοκνες αναζητήσεις και στις διαρκείς δωρεές των ιδρυτών της οικογένειάς Ιωάννη Μαχαιρίδη.


Το UYiLO Μουσείο, αποδέχεται με χαρά και υπευθυνότητα τη δωρεά κάθε είδους μικρού ή μεγάλου αντικειμένου που όσο ταπεινά κι αν μοιάζουν στον σημερινό ιδιοκτήτη τους, μπορεί να ενδιαφέρουν το Μουσείο αλλά τους επισκέπτες του.


Κάθε αντικείμενο παραλαμβάνεται με αποδεικτικό προς τον δωρητή του και στη συνέχεια ακολουθεί τη διαδικασία καταχώρησης σε καταλόγους, ψηφιακής αποτύπωσης, συντήρησης και αποθήκευσης ή έκθεσης. Το όνομα του δωρητή καταγράφεται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και στον υπομνηματισμό του αντικειμένου στη μόνιμη ή σε περιοδική έκθεση, και δημοσιοποιείται (σε περίπτωση βούλησης του δωρητή για τήρηση της ανωνυμίας του, το όνομά του καταγράφεται μόνο στον ηλεκτρονικό κατάλογο). Το ανάλογο συμβαίνει σε περίπτωση δωρεάς αντικειμένου από ιδιώτη ή φορέα εις μνήμη προσώπου, με τον αντίστοιχο υπομνηματισμό (Δωρεά [ονοματεπώνυμο] εις μνήμην [ονοματεπώνυμο]).

 

Το υλικό που πλουτίζει τις συλλογές του Μουσείου και ενδιαφέρει άμεσα είναι:

 • Φωτογραφίες Nasa, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δημοσιογραφικές Φωτογραφίες.
 • Όλα τα προϊόντα της Apple.
 • Σπάνια παλιά βιβλία και κόμικς.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ

Το UYiLO Μουσείο συντηρείται από τους ιδρυτές του. Τα έσοδα του UYiLO Μουσείο προέρχονται από τις πωλήσεις του, τις χρηματικές δωρεές και τα εισιτήρια των επισκεπτών του.


Κάθε ποσό μικρό ή μεγάλο βοηθά το έργο του Μουσείου συντελεί στον διεύρυνση και την συντήρηση των συλλογών ώστε να προσφέρεται η μέγιστη πολιτιστική κληρονομιά στο κοινό και συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση και την αύξηση των υπηρεσιών και των σκοπών του.

 

Δωρεές έως το ποσό των 500 ευρώ μπορεί να δοθεί απ’ ευθείας στο Μουσείο. Για ποσό από 500 ευρώ και άνω είναι απαραίτητη η τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του Μουσείου.


Για κάθε δωρεά το Μουσείο παραδίδει απόδειξη λήψης του ποσού στον δωρητή.

 

Την απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου, την επίτευξη των στόχων και του σκοπού του, την βελτίωση των υπηρεσιών του, την συντήρηση των εκθεμάτων και την αύξηση των δράσεων του στηρίζει σε μεγάλο βαθμό σε χρηματικές δωρεές φίλων και υποστηρικτών του.


Οι φίλοι που επιθυμούν να ενισχύσουν το μουσείο με ποσά έως 500 ευρώ μπορούν να κάνουν την κατάθεση απ’ ευθείας στην έδρα του Μουσείου (Αρκαδίου 49, Πολίχνη Θεσσαλονίκης ΤΚ 56429) κατά την οποία θα παραλάβουν και το σχετικό παραστατικό.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

Ποσά που υπερβένουν τα 500 ευρώ υποχρεωτικά πρέπει να κατατίθονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Μουσείου. Η ακολουθεί η διαδικασία κατάθεσης δωρεάς και έκδοσης αποδεικτικού εκ μέρους του μουσείου.

 

Βήμα 1: Κατάθεση με δύο τρόπους
(Α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
1. Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: IBAN GR8601102190000021900685435 
ή
(Β) Έκδοση επιταγής σε διαταγή του Μουσείου «ΟΥίΛΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., την οποία θα πρέπει να αποστείλετε συστημένη στη διεύθυνση ΟΥίΛΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αρκαδίου 49, Πολίχνη Θεσσαλονίκης 564 29.

 

Βήμα 2: Ενημέρωση του Μουσείου
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατάθεσης, ο δωρητής πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό της καταθέσεως ή φωτοτυπία της επιταγής, όπου πρέπει να φαίνονται ευκρινώς το όνομά του και το ποσό, είτε με τηλεομοιοτυπία, στον αριθμό τηλεφώνου +30 2311 827 039  είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση donations@uyilomuseum.com, με συνημμένη την ψηφιακή εικόνα του αποδεικτικού ή της επιταγής.

 

Σε κάθε περίπτωση, στο Fax ή στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα στοιχεία του καταθέτη:
(α) ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση, (γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, (δ) αρμόδια ΔΟΥ, (ε) επάγγελμα, (στ) τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας.

 

Με την αποδοχή της δωρεάς το Μουσείο δημοσιοποιεί τα στοιχεία του δωρητή και την προσφορά του. Στην περίπτωση που ο δωρητής δεν επιθυμεί την δημοσιοποίηση θα πρέπει να δηλώσει γραπτά σε επικοινωνία του με το Μουσείο την επιθυμία τήρησης της ανωνυμίας του.

 

Βήμα 3: Το Μουσείο  μετά τη κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό και την ενημέρωσή του, θα εκδώσει ως παραστατικό μία «Απόδειξη Είσπραξης», για το ποσό της καταθέσεως, στο όνομα και στα στοιχεία του καταθέτη, το οποίο στη συνέχεια θα ταχυδρομεί στη διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει ο καταθέτης (βλ. Βήμα 2). Στην περίπτωση καταθέσεως μέσω επιταγής, η τράπεζα παρακρατεί κάποια προμήθεια για την εξόφληση της επιταγής και συνεπώς το ποσό που θα αναφέρει το τιμολόγιο θα είναι κατά κάτι χαμηλότερο από εκείνο της επιταγής.

ΔΩΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κάθε προσφορά που μπορεί βελτιστοποιήσει το Μουσείο είναι ευπρόσδεκτη. Προσφορές σε υπηρεσίες από επιχειρήσεις και ελεύθερων επαγγελματιών λογίζονται ως δωρεές που το ύψος τους νοείται η εμπορική αξία της υπηρεσίας. Όλα τα ανταποδοτικά οφέλη και παροχές του Μουσείου διέπουν και τις δωρεές σε υπηρεσίες.

Υπηρεσίες που μπορεί να έχουν θέση δωρεών για το μουσείο είναι:

 • Υλοποίησης και εκτέλεσης τεχνικών μελετών.
 • Νομικής κάλυψης.
 • Χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
 • Σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
 • Γραφιστικής και σχεδιασμού εντύπων.
 • Καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης αντικειμένων.
 • Συντήρησης αντικειμένων.
 • Δημοσίων σχέσεων και προβολής.

(Σημείωση: Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τα πρόσωπα που την υλοποιούν θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζει το Μουσείο).

ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Το Μουσείο αποδέχεται δωρεές σε είδη που βοηθούν τις βασικές και τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες ή δημιουργούν μία νέα υπηρεσία για το κοινό του μουσείου και την διεύρυνση του πολιτιστικού του μεγέθους.

 

Η Αναβάθμιση και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού, οι προσφορές υλικών συντήρησης αντικειμένων, προσφορές φαγητού σε εκδηλώσεις, προσφορές υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού και κτηριακού εξοπλισμού νοούνται ως δωρεές στο Μουσείο.

 

Το Μουσείο μετά την δωρεά σε είδος θα αναρτά πινακίδα στον χώρο ή το αντικείμενο της προσφοράς (αναλογικά με την αξία αυτής) και θα δημοσιοποιείται το ονοματεπώνυμο του στην ιστοσελίδα του μουσείου.

ΔΩΡΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αποδεκτές από το Μουσείο γίνονται δωρεές κινητών αξιών όπως μετοχές, εμπορικά και πνευματικά δικαιώματα, ομόλογα κλπ. Καθώς και κάθε είδος ακινήτου όπως καταστήματα, διαμερίσματα, οικίες, αγροτεμάχια, οικόπεδα κλπ.

 

Με την δωρεά το Μουσείο αποκτά πλήρη δικαιώματα χρήσης και αξιοποίησης των κινητών αξιών και ακινήτων, με γνώμονα την καλύτερη οικονομική εκμετάλλευση και απόδοση της περιουσίας του μπορεί να εκποιήσει ή ενοικιάσει τα ακίνητα προς όφελος του μουσείου.


Ο ιδιοκτήτης δωρητής ακινήτων δύναται να κρατήσει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου και να μεταβιβαστεί αυτό πλήρως στο ίδρυμα μετά θάνατον.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 741 επόμενα ΑΚ (Αστικού Κώδικα).


Ο σκοπός της εταιρείας είναι πολιτιστικός, επιστημονικός, ερευνητικός, επιμορφωτικός, και μη κερδοσκοπικός. Συγκεκριμένα, η αστική εταιρεία αποσκοπεί στην προαγωγή του πνευματικού και γνωστικού επιπέδου των επισκεπτών της μέσω της ιστορικής αναδρομής 

 

 • στην τεχνολογική εξέλιξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή «Apple»
 • στην εξέλιξη της εικονογραφημένης τέχνης των «κόμικς»
 • στην ανάπτυξη και διάδοση της ιστορίας του « διαστήματος & αεροπορίας» στο κοινό,

Με τη συμμετοχή τους στο έργο του Μουσείου οι εταιρίες έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό, προβάλλουν το προϊόν και το κοινωνικό τους προφίλ, ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και απολαμβάνουν μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές του Μουσείου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Θεμέλιος λίθος για κάθε μη κερδοσκοπικό οργανισμό είναι ο Εθελοντισμός. Η προσφορά εθελοντικής εργασίας για ανάγκες του Μουσείου όπως η ψηφιοποίηση τεκμηρίων, η σύνταξη καταλόγων η τεκμηρίωσή τους, η υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών στις εκθέσεις του Μουσείου, η οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν μαθητές, φοιτητές και όχι μόνο γενικότερα κάθε εθελοντική προσφορά είναι ευπρόσδεκτη από το Μουσείο.